The Cultural Activity Center of Romania Levant Association aims to become a strong cultural center, open to all who wish to participate in the perpetuation of Romanian cultural values.

Objectives:

 • learning the Romanian language
 • put children in touch with literary works of great artistic value
 • teach children how to research for books and topics in a library
 • familiarize children with elements of Romanian culture and civilization (and other countries, other peoples)
 • practical training workshops for drawing, production of masks, toys, collages, posters.

Aims:

 • attract children to the cultural universe of the novel, initiation into the mysteries of the book and develop the taste for reading
 • attract parents to befriend Romanian culture and civilization books
 • forge the confidence in Romania Levant Association which can provide a good alternative to learning the Romanian language, culture and civilization.

These activities are taught by Mrs. Anca Cheaito every Saturday between 10:00 and 12:30 at Al Hayat Nursing School, behind Galaxy Mall.

“Project financed by the General Secretariat of the Government – Department for the Romanians Abroad

 

Centrul de Activități Culturale din cadrul Asociației România Levant își propune să devină un centru cultural puternic, deschis tuturor celor care doresc să participe la perpetuarea valorilor culturale românești.

Obiective:

 • învățarea limbii române
 • punerea copiilor în contact cu opere literare de mare valoare artistică
 • învățarea copiilor să caute cărți și subiecte într-o bibliotecă
 • familiarizarea copiilor cu elemente ale culturii și civilizației românești (și alte țări, alte popoare)
 • ateliere de instruire practică pentru desen, producție de măști, jucării, colaje, postere.

Ținte:

 • atragerea copiilor în universul cultural al romanului, inițierea în misterele cărții și dezvoltarea gustului pentru lectură
 • atragerea părinților sprea  se împrieti cu cărțile de cultură și civilizație românească
 • cultivarea încrederii în Asociația România Levant, ca aceasta poate oferi o alternativă bună la cunoașterea limbii române, a culturii și civilizației românești.

Aceste activități sunt predate de doamna Anca Cheaito în fiecare sâmbătă între orele 10:00 și 12:30 la școala Al Hayat, în spatele Galaxy Mall.

“Proiect finanțat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de Pretutindeni