Cultural exchange between AMLIEH High School students in Beirut, Lebanon (coordinator Prof. Anca Cheaito) and Avram Iancu High School from Alba Iulia, Romania (coordinator Prof. Iulia Vadan).


This Strategic Partnership between schools aims to support the development, transfer and/or implementation of innovative practices as well as the implementation of joint initiatives for the promotion, cooperation, peer learning and exchange of experience.
The student-teacher common work is highlighted by the teamwork and brought together by the initiators, namely the use of virtual space for the transmission and appreciation of the works.


We are preparing for a partnership between AMLIEH High School in Beirut and AVRAM IANCU High School in Alba Iulia.


Objectives:

– Promote interdisciplinarity as a means of developing and stimulating students’ creativity;
– make effective exchanges of experience between different educational establishments and teachers;
– to use the practical and creative sense in accomplishing the work
– stimulating group activity.
– e
ffectively attracting pupils to organize out-of-school activities, leading to a numerical and qualitative increase in these activities.
– improving students’ abilities to communicate in French;
– strengthening the collaboration between the two schools for future joint projects.


We present the works of Lebanese pupils sent to Romanian pupils.

 

Schimb cultural intre elevii liceului  AMLIEH din Beirut, Liban (coordinator prof. Anca Cheaito)  si liceul  Avram Iancu din Alba Iulia, Romania  (coordinator  prof. Iulia Vadan).

Acest  proiect de parteneriat strategic în domeniul școlar îşi propune  să sprijine dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea de practici inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul promovării, cooperării, ȋnvăţării reciproce (peer learning) şi schimbului de experienţă.

Munca comună elev-profesor este pusă în valoare prin lucrările realizate în echipă şi reunite în activitatea principală realizată de iniţiatori, respectiv utilizarea spaţiului virtual pentru transmiterea si aprecierea lucrărilor.

Ne pregatim pentru realizarea unui partenariat intre liceul AMLIEH din Beirut si liceul  AVRAM  IANCU din Alba Iulia.

Obiective:

  • promovarea interdisciplinaritatii ca mijloc de dezvoltare şi stimulare a creativităţii elevilor;
  • realizarea de schimburi de experienţă eficiente între diverse unităţi de învăţământ şi cadre didactice;
  • folosirea simţului practic şi creativ în realizarea lucrării
  • stimularea activităţii de grup .
  • atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter   extraşcolar, conducând la creşterea numerică şi calitativă a acestor activităţi.
  • imbunătățirea abilităților elevilor de a comunica în limba franceza;
  • consolidarea relațiilor de colaborare între cele două școli, pentru proiecte comune viitoare.

Va  prezentam lucrarile elevilor libanezi trimise elevilor romani.

Click here to view the file

Click here to view the file