Decembrie – luna poveștilor!

Iarna ne aduce magia sărbătorilor, ne inundă meleagurile şi sufletele cu puritatea ei sclipitoare. Aceasta este poate cea mai aparte motivaţie pe care ne-o oferă iarna prin prisma frumosului elevat în datini şi obiceiuri străbune, tradiţii şi colinde, poveşti şi basme populare! Decembrie, lună de poveste, cu fulgi, cu brazi înveşmîntaţi de sărbătoare, cu glas de clopoţei, cu locuri pline de căldură și miros de sărbătoare. Este o lună a bucuriei, iubirii, a magiei. Cred că este luna cea mai potrivită pentru a le oferi copiilor posibilitatea de a trăi mai intens în lumea basmelor, de a lua cunoştinţă de valoarea frumosului, a binelui şi a triumfului.

Vă invităm să răsfoiți acest nou număr al revistei noastre!

 “Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

 

December – the month of stories!

Winter brings us the magic of the holidays, floods our lands and souls with its shining purity. This is perhaps the most special motivation that winter offers us through the prism of the beauty elevated in ancestral customs, traditions and carols, folk tales and fairy tales! December, a fairy tale month, with flakes, fir trees dressed for the holiday, the voice of bells, places full of warmth and the smell of the holiday. It is a month of joy, love, magic. I think it is the best month to give children the opportunity to live more intensely in the world of fairy tales, to learn about the value of beauty, goodness and triumph.

We invite you to browse this new number of our magazine!

“This project is financed with the support of the General Secretariat of the Government – Department for Romanians Everywhere