Primǎvara – nu o putem descrie  decật ȋn culorile pe care le are. Nu putem sǎ-i simțim freamǎtul decật ȋn cuvinte simple de copil, iarbǎ crudǎ și verde, curcubee de flori, viațǎ multǎ, speranțǎ cật cuprinde, ȋnceputuri cật mai ȋndrǎznețe, ȋncercǎri cật mai reușite. A venit primavara… primǎvara care te face sǎ crezi ȋn nimic și ȋn tot.

Prima zi a primǎverii pǎstreazǎ pậnǎ astǎzi, pentru noi romậnii, una din cele mai ȋndrǎgite tradiții care simbolizeazǎ renașterea și
iubirea, Marțișorul.

An de an, la fiecare început de primăvară, timpul se oprește în loc pentru a aduce un omagiu celei care dă viață, celei căreia întreg Universul i se închină – FEMEIA. Femeia, care a încântat omenirea de secole, cel mai puternic argument al condiţiei “de
a fi”. Pentru Ea au fost ridicate temple, pentru Ea au fost purtate războaie, pentru Ea au fost scrise poezii, pentru Ea au fost și sunt cântate cele mai profunde sentimente… O lume fǎrǎ femeie nu ar putea să existe. Toate comorile ascunse și nevăzute ale acestui univers se gǎsesc în
sufletul ei.

Vă invităm să răsfoiți acest nou număr al revistei noastre!

„Acest proiect este realizat cu sprijinul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni

 

Spring – we can only describe it with the colors it has.We can not feel its thrill except in simple words of the child, in raw and green grass, in flower rainbows, in long life, plenty of hope , daring beginnings, successful attempts. Spring has come … spring that makes you believe in nothing and everything.

For us Romanians, the first day of spring holds until today, one of the most cherished traditions that symbolize rebirth and love, “Mărțișorul”.

Year after year, at the beginning of spring, time stops in place to pay tribute to the one that gives life, to the one that the entire Universe is worshiping – the WOMAN. The woman, who has delighted mankind for centuries, the strongest argument of the existence. For her temples were raised, for her wars were waged, for her poems were written, for her the deepest feelings were and are sung … A world without a woman could not exist. All the hidden and unseen treasures of this universe can be found in her soul.
We invite you to browse this new number of our magazine!

“This project is financed with the support of the Ministry of Romanians Abroad