Nu ai cum sǎ nu iubești vara, pentru culorile minunate pe care ni le oferǎ ȋn fiecare floare, ȋn fiecare colț de naturǎ!

Cu o bagheta magicǎ ȋmparte soare și cer albastru, nisipuri calde și mare ȋnspumatǎ. Este anotimpul fericirii, al energiei debordante, al vacanțelor și al timpului liber. Este anotimpul vacanței la care visǎm un an ȋntreg, vacanța ȋn care ne revedem pǎmântul natal, pǎrinții. Acolo avem rǎdăcinile cu care ne mândrim.

Ȋn satul nostru, ȋn costumul nostru popular, ȋn muzica noastrǎ, stau ȋnscrise ADN-ul cultural românesc și tiparele de gândire străveche, tipice spaţiului carpato – danubiano – pontic pe care Blaga ȋl numește spațiu “mioritic”.

Și ne reamintim mereu cuvintrele lui Emil Cioran: “Acasă, în satul meu, este locul cel mai sfânt de pe pământ”.

Vă invităm să răsfoiți acest nou număr al revistei noastre!

„Acest proiect este realizat cu sprijinul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni

 

You can’t help but love summer, for the wonderful colors it offers us in every flower, in every corner of nature!

With a magic wand it spreads sun and blue sky, warm sands and foamy sea. It is the season of happiness, overflowing energy, holidays and free time. It is the holiday season we have been dreaming of for a whole year, the holiday in which we see our homeland again, our parents. There we have the roots we are proud of. In our village, in our folk costume, in our music, are inscribed the Romanian cultural DNA and the ancient thought patterns, typical of the Carpathian-Danubian-Pontic space, which Blaga calls a “mioritic” space. And we always remember the words of Emil Cioran: “At home, in my village, it is the holiest place on earth.”

We invite you to browse this new number of our magazine!

“This project is financed with the support of the Ministry of Romanians Abroad