În urmă cu 100 de ani, români cu inima română, de la oameni de stat cu o viziune de geniu, până la oamenii cei mai umili, mulți fără carte, și-au adunat, cu toții, gândirea și forța pentru a înfăptui un crez: unirea tuturor provinciilor românești.

România Mare, desăvârșită la 1 Decembrie 1918, nu ar fi fost posibilă fără fiecare dintre ei. Nu ar fi fost posibilă fără țăranii care, în satele lor din Basarabia, din Bucovina, din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, au continuat, fără întrerupere, să vorbească românește.

Înaintașii noștri ne-au învățat că dragostea de țară nu cunoaște granițe, că, lucrând împreună, suntem de neînvins, că ambițiile personale sunt neînsemnate în fața interesului național.

În decembrie 1989, poporul român a determinat o nouă renaștere a României, iar prin aderarea la Uniunea Europeană în 2007, România și-a recucerit definitiv locul cuvenit în Europa. 2019 va fi chiar anul României în Europa. Atenția întregii comunități europene va fi focalizată pe țara noastră, care va deține Președinția rotativă a Consiliului UE în prima jumătate a anului.

Vă invităm să răsfoiți acest nou număr al revistei noastre!

„Acest proiect este realizat cu sprijinul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni

 

100 years ago, Romanians with a Romanian heart, from statesmen with a vision of genius, to the humblest people, many without education, all gathered their thinking and strength to make a creed : the union of all the Romanian provinces.

Greater Romania, completed on December 1, 1918, would not have been possible without each of them. It would not have been possible without the peasants who, in their villages in Basarabia, Bucovina, Transylvania, Banat, Crișana and Maramureș, continued, without interruption, to speak Romanian.

Our forefathers taught us that love of country knows no borders, that, working together, we are invincible, that personal ambitions are insignificant in the face of the national interest.

In December 1989, the Romanian people determined a new rebirth of Romania, and by joining the European Union in 2007, Romania finally regained its rightful place in Europe. 2019 will be Romania’s year in Europe. The attention of the entire European community will be focused on our country, which will hold the rotating Presidency of the EU Council in the first half of the year.

We invite you to browse this new number of our magazine!

“This project is financed with the support of the Ministry of Romanians Abroad