Una din valorile neamului romậnesc este costumul popular – izvor al frumuseţii şi veşmânt sacru al naţiunii. România este una dintre puținele țări din lume unde la sat încă se mai poartă costume tradiționale. Costumul popular romậnesc reprezintǎ veșnicia și individualitatea noastrǎ, unul dintre cele mai importante elemente culturale și istorice pe care le deține poporul nostru.

Costumul popular este reflecția trăsăturilor definitorii ale stilului de viață tradițional, a românului, cu setea acestuia de a descoperi frumosul, de a-l crea, de a-l cultiva prin virtuțile sale primordiale: dragostea de glie, curajul, aspirația la libertate. Este o dovadă a identității naționale, a civilizației noastre distincte care a evoluat după propriile-i legi, și a adaptat unui stil de viață propriu.

Vă invităm să răsfoiți acest nou număr al revistei noastre!

„Acest proiect este realizat cu sprijinul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni

 

One of the values of the Romanian people is the folk costume – a source of beauty and a sacred garment of the nation. Romania is one of the few countries in the world where in the village the traditional costume is still worn. The Romanian folk costume represents our eternity and individuality, one of the most important cultural and historical elements that our people have.

The folk costume is a reflection of the defining features of the traditional Romanian lifestyle, with its thirst to discover beauty, to create it, to cultivate it through its primordial virtues: love of the land, courage, aspiration to freedom. It is a proof of our national identity, of our distinct civilization that evolved according to its own laws, and adapted to its own lifestyle.

We invite you to browse this new number of our magazine!

“This project is financed with the support of the Ministry of Romanians Abroad