Iubirea noastră cea dintâi, iubirea cea din urmă…

Viața se masoarǎ nu atât cu anii pe care i-am trǎit, cât cu ceea ce am ȋnfǎptuit, am avut frumos și sfânt pe lume. Nu vreau sǎ meditez asupra marilor adevǎruri ale vieții, admirând mǎreția omului, ȋnsǎ ȋncearc sǎ gǎsesc acea nemuritoare ȋmpletiturǎ, legǎtura indisolubilǎ care ne unește viața de pǎmantul pe care ne-a fost dat sǎ ne naștem. Cel mai sfânt loc de pe pǎmânt, acolo unde ai copilǎrit și ai petrecut cele mai frumoase momente ale vieții, acolo unde este o casǎ care te va primi și oricând te poți ȋntoarce. Un loc pe care-l porți ȋn adâncul tǎu iar numele lui este balsam pentru inimǎ.

Vă invităm să răsfoiți acest nou număr al revistei noastre!

„Acest proiect este realizat cu sprijinul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni

 

Our first love, our last love…

Life is measured not so much by the years we lived, but by what we accomplished, what we had beautiful and holy in the world. We do not want to meditate on the great truths of life, admiring the greatness of man, but we try to find that immortal weave, the indissoluble connection that unites our lives with the earth on which we were destined to be born. The holiest place on earth, where you grew up and spent the most beautiful moments of your life, where there is a house that will receive you and whenever you can return. A place that you carry in your depths and its name is a balm for the heart.

We invite you to browse this new number of our magazine!

“This project is financed with the support of the Ministry of Romanians Abroad