Sunt romậni care n-au fost niciodatǎ la Iași, deși n-ar trebui sǎ fie niciunul. Iaşul este mai mult decât o ilustră capitală a Moldovei. Printre zidurile sale sălăşluiesc comori de artă pe care nicio urbe a României de azi nu le posedă cu atâta îmbelşugare“. – Nicolae Iorga

Trecut-au anii peste noi, atât de firesc şi totuşi, parcă pe nesimţite, au trecut repede. Cu toții am plecat ȋn lume, ne-am ȋmprǎștiat ca puful de pǎpǎdie, ca frunzele luate de vậnt…Se spune cǎ oriunde mergem lǎsam o parte din noi, fiecare loc ȋși pune amprenta inimitabilǎ peste oameni. Dar sufletul ne rǎmane mereu ȋn locul unde ne-am nǎscut, locul care reprezintǎ Alfa și Omega existenței noastre, locul care va sta mereu sub zodia iubirii. Locul de unde pentru prima datǎ am vǎzut și am ȋnțeles lumea, unde farmecul și minunea s-au ținut prima datǎ de mậnǎ și neam desenat visele și care rǎmậne mereu soclul pe care ne vom așeza ȋnceputurile, luminile și umbrele.Este hranǎ sufletescǎ și spiritualǎ, este locul care lasǎ ȋn noi culoarea gậndului bun.

Vă invităm să răsfoiți acest nou număr al revistei noastre!

 “Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

 

There are Romanians who have never been to Iasi, although there should be none. Iasi is more than an illustrious capital of Moldova. Within its walls live art treasures that no city in Romania today possesses so abundantly “. – Nicolae Iorga

The years passed over us, so naturally and yet, as if imperceptibly, they passed quickly. We all went out into the world, we scattered like the dandelion fluff, like leaves taken by the wind… It is said that wherever we go we leave a part of ourselves, every place puts its inimitable imprint on people. But our soul always remains in the place where we were born, the place that represents the Alpha and Omega of our existence, the place that will always be under the sign of love. The place where for the first time we saw and understood the world, where charm and wonder were held for the first time and we drew our dreams and which always remains the base on which we will place our beginnings, lights and shadows. It is soul and spiritual food, it is the place that leaves in us the color of good thought.

We invite you to browse this new number of our magazine!

“This project is financed with the support of the General Secretariat of the Government – Department for Romanians Everywhere